Loading content...
Svenska Villor

”Svenska Villor – 24 villor och fritidshus ur tidskriften Arkitektur”, 218 x 297 mm, 176 pages.

Desktop view

Front cover

Desktop view

Spread

Business card

Spread

Yardmeter

Spread

Art direction and graphic design of ”Svenska Villor – 24 villor och fritidshus ur tidskriften Arkitektur”, 218 x 297 mm, 176 pages

Printed by Göteborgstryckeriet

Front cover Spread Spread Spread